Więcej
Szkolenia językowe
Polish for foreginers
Biuro Tłumaczeń
szkolenia zawodowe
szkolenia rozwojowe
i biznesowe
Translator kidsPolish for foreigners


”POLISH FOR FOREIGNERS” is a very easy and practical course which teaches students how to communicate in Polish. Classes are carried out by accomplished lecturers who not only have full pedagogical and occupational qualifications but also are credentialed examiners of Awarding Committee. The program of the course was developed in such a way that learners may quickly and successfully use Polish language at their professional work and everyday situations. The classes are conducted as conversational and grammatical workshops, however, we also offer a fifteen-hour package of lessons which are called ”in the city”. This is a great chance to practice

all acquired vocabulary and language structures (connected with dialogues in the shop, at the restaurant, at the office etc.). The levels of advancement (from A1 to C2) prepare students not only for national exams which are required in order to get Polish nationality (B1 level) but also to study at Polish universities. What we guarantee is the following: competitive prices, flexible time of meetings (no matter if you choose a group option or individual classes) and full set of handy materials including multimedia ones.

Standard Polish course

A group of 4 up to 6 students
1 x 120 minutes of lessons once a week / or 2 x 90 minutes of lessons once a week

Intensive Polish course

A group of 4 up to 6 students
2 x 120 minutes of lessons once a week

If you wish to know our prices feel free to contact our consultant on +48 601426854

Kurs „POLISH FOR FEREIGNERS” w sposób prosty i bardzo praktyczny uczy komunikacji w języku polskim. Nauka prowadzona jest przez znakomitych lektorów posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne a także będących licencjonowanymi egzaminatorami Komisji Certyfikacyjnych.

Program kursu „POLISH FOR FEREIGNERS” została tak opracowany, aby szybko i skutecznie można było się posługiwać językiem polskim w pracy zawodowej oraz

wszystkich sytuacjach życia codziennego. Zajęcia prowadzone są w postaci warsztatów konwersacyjno-gramatycznych. 15-godzinny pakiet zajęć utrwalających „w mieście” pozwala na gruntowne, praktyczne przećwiczenie wprowadzonego słownictwa i struktur językowych (w sklepie, restauracji, urzędzie, itp.) Poziomy zaawansowania od A1 do C2 przygotowują jednocześnie do egzaminów państwowych wymaganych do otrzymania polskiego obywatelstwa (poziom B1) bądź studiowania na polskich uczelniach.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny, dogodne terminy nauki w trybie grupowym

bądź indywidualnym, pełny pakiet materiałów pomocniczych w tym

multimedialnych.

Tryb standardowy
Grupa 4 – 6 osób
Zajęcia 1x 120 min tygodniowo bądź 2x 90 min tygodniowo

Tryb intensywny
Grupa 4 – 6 osób
Zajęcia 2x 120 min tygodniowo


Skontaktuj się z nami