Napisz do nas

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania rezerwacji w celu skorzystania z usług Administratora Międzynarodowe Centrum Edukacyjne IN TRANSLATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Heweliusza 26, 40-758 Katowice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia usług edukacyjnych, prowadzenia korespondencji e‑mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail biuro@translator.edu.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Centrali: Międzynarodowe Centrum Edukacyjne IN TRANSLATOR Sp. z o.o. ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice
  • Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityka Przetwarzania Danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/ -łam się z treścią Polityki Przetwarzania Danych, jej treść jest dla mnie jasna i świadomie ją akceptuje

Centrala Katowice

Placówka w Rudzie Śląskiej

Placówka w Siemianowicach

Centrala Katowice

ul. Pocztowa 16
40-002 Katowice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 09:00-16:00

32 206 80 95
601 426 854

biuro@translator.edu.pl

Placówka w rudzie śląskiej

ul. Kłodnicka 54a
41-706 Ruda Śląska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek i środa: 17:30-19:00

32 243 11 75

biuro@translator.edu.pl

Placówka w Siemianowicach

ul. Olimpijska 3
41-100 Siemianowice Śląskie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 08:00-14:00

32 206 80 95

biuro@translator.edu.pl