Nasze szkolenia pomogą Ci wnieść swój biznes na kolejny poziom


Szkolenia biznesowe i rozwojowe

Szkolenia biznesowe i rozwojowe

Oferujemy Państwu szeroką gamę modułowych szkoleń i treningów skierowanych do wszystkich firm i instytucji, które rozumieją, iż nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz intelektualna wszechstronność stanowią gwarancję powodzenia. Nasze szkolenia to seria kompilacyjnych programów będących kwintensencją niezwykle bogatych edukacyjnych doświadczeń TRANSLATOR’a w pracy z firmami i dużymi instytucjami. W obliczu niezwykle dynamicznie zmieniającego się rynku pracy wychodzimy naprzeciw realnym potrzebom pracodawców i pracowników, którym edukacja głównego nurtu tj. oficjalne szkolnictwo zawodowe, średnie czy wyższe oferuje najczęściej tzw. „nieżyciową wiedzę”, hołdując przestarzałym i przeładowanym teorią programom.

Dysponujemy zespołem profesjonalnych trenerów – specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, treningu biznesu, językoznawstwa – przygotowanych tak, aby skutecznie pomóc Państwu w realizacji ambicji, skutecznej rywalizacji, osiąganiu zamierzonych celów, a także szeroko pojętej satysfakcji życiowej.

Szczególną zaletą naszych programów szkoleniowych jest ich modułowa struktura polegająca na dużej elastyczności dobieranej treści dydaktycznej z możliwością uczenia się wszystkich języków świata w kontekście języka branżowego – w zależności od Państwa potrzeb, wymagań oraz charakteru pracy. Naszą naczelną zasadą jest nieustanne aktywizowanie Słuchaczy poprzez techniki socjoterapeutyczne, artterapeutyczne, symulacyjne, warsztatowe, dramy oraz neurolingwistycznego programowania.

Szkolenia biznesowe i rozwojowe

Szkoląc się u nas przedsiębiorca uzyska dofinansowanie na szkolenie w ramach Europejskich Funduszy Szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze szkolenia

Menadżer XXI wieku
 • skuteczne zarządzanie zespołami ludzkimi
 • kształtowanie wizerunku lidera: rola ubioru, koloru, gestów
 • wystąpienia publiczne
 • manipulowanie wywieranym wrażeniem
 • modelowanie sytuacji asertywnych
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • strategie wywierania wpływu
 • rozpoznanie sytuacji manipulacyjnych
 • elementarz lidera ­prawa przywództwa wg dr J. Maxwella
 • cechy lidera
 • wizja organizacji
 • style kierowania jako specyficzne umiejętności
 • komunikacyjne
 • podejmowanie decyzji – przesłanki i mechanizmy
 • zarządzanie talentami
 • asertywność i delegowanie zadań
 • coaching z pracownikami
 • ekonomia menedżerska a wzrost efektywności pracy
Nowoczesna kadra zarządzająca – kluczem do sukcesu organizacji
 • psychologiczne aspekty kierowania przedsiębiorstwem i instytucją
 • nowoczesne metody zarządzania
 • sekrety efektywnych negocjacji
 • strategie negocjacji problemowych
 • strategia motywacji
 • zwiększania efektywności działań poszczególnych członków grupy
 • poprawa stosunków interpersonalnych – techniki NLP
 • integrowanie i kształtowanie efektywnych zespołów
 • zarządzanie czasem – vademecum wykorzystania czasu
 • rozwiązywanie konfliktów
 • praca z oporem – przekształcanie konfliktu we współpracę
 • strategie postępowania wobec sprzeciwu
 • kształcenie umiejętności pracy wglądowej – korzystanie z nieświadomych zasobów
Stres – pułapka czy nowe możliwości?
 • zarządzanie stresem i konfliktem
 • rozpoznanie sytuacji związanych ze stresem
 • sytuacje konfliktowe – pojęcie i charakterystyka
 • droga przekształacania postawy oporującej w otwartą
 • inteligencja emocjonalna, osobiste nastawienia a stres i sytuacje konfliktogenne
 • identyfikacja stresu
 • ­charakterystyka stresu
 • określanie hierarchii lęku
 • metody pracy z sytuacjami lękowymi
 • stres jako początek nowego przystosowania
 • techniki twórczego myślenia
Pracownik doskonały – formułowanie standardów poziomu obsługi klienta
 • profesjonalna autoprezentacja warunkiem nawiązania efektywnej relacji z klientem/petentem
 • umiejętność rozumienia zachowań i potrzeb klientów/petentów
 • jak pokonać trudnego klienta/petenta
 • przyjmowanie reklamacji
 • komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta
 • słuchanie reaktywne i techniki słuchania reaktywnego
 • systemy reprezentacji zmysłowej klientów/petentów
 • komunikacja jedno i dwustronna
 • rodzaje pytań i ich rola
 • bariery komunikacyjne – test sprawności mówienia i słuchania
 • mowa ciała – rozpoznawanie intencji
 • techniki psychodramy – ćwiczenie scenek nagrywanych kamera video
Skuteczna windykacja należności
 • psychologiczne aspekty windykacji
 • typy dłużników
 • sposoby postępowania z konkretnym typem dłużnika
 • sposoby nawiązywania kontaktu z dłużnikiem
 • style negocjacji a windykacja
 • fazy negocjacji
 • cechy idealnego negocjatora
 • etapy skutecznej windykacji
Handlowiec z prawdziwego zdarzenia
 • techniki efektywnej sprzedaży
 • autoanaliza SWOT
 • dziesięć zasad skutecznej sprzedaży
 • zwiększanie motywacji i zaangażowania sprzedawców
 • skuteczne metody zawierania umów handlowych
 • typy i strategie negocjacji
 • prawa perswazji
 • psychologia sprzedaży
 • innowacyjne techniki sprzedaży
 • typy klientów
 • nawiązywanie kontaktu z klientem
 • dlaczego klienci nie kupują i odchodzą do konkurencji
 • przestrzeń interpersonalna pomiędzy klientem a sprzedawca
 • aranżacja środowiska zewnętrznego sprzyjającego zawarciu kontraktu

Zapraszamy na szkolenia skrojone na miarę naszych czasów promujących umiejętności elastycznego dopasowaniu się do potrzeb rynku w zakresie kwalifikacji, motywacji jak i rozumienia potrzeby kształcenia ustawicznego.

Centrala Katowice

ul. Pocztowa 16
40-002 Katowice

32 206 80 95
601 426 854

biuro@translator.edu.pl

Placówka w rudzie śląskiej

ul. Kłodnicka 54a
41-706 Ruda Śląska

32 243 11 75

biuro@translator.edu.pl

Placówka w Siemianowicach

ul. Olimpijska 3
41-100 Siemianowice Śląskie

32 206 80 95

biuro@translator.edu.pl