Przejdź do treści

Nasze szkolenia pomogą Ci wnieść
swój biznes na kolejny poziom

Szkolenia biznesowe i rozwojowe

Szkolenia biznesowe i rozwojowe

Oferujemy Państwu szeroką gamę modułowych szkoleń i treningów skierowanych do wszystkich firm i instytucji, które rozumieją, iż nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz intelektualna wszechstronność stanowią gwarancję powodzenia. Nasze szkolenia to seria kompilacyjnych programów będących kwintensencją niezwykle bogatych edukacyjnych doświadczeń TRANSLATOR’a w pracy z firmami i dużymi instytucjami. W obliczu niezwykle dynamicznie zmieniającego się rynku pracy wychodzimy naprzeciw realnym potrzebom pracodawców i pracowników, którym edukacja głównego nurtu tj. oficjalne szkolnictwo zawodowe, średnie czy wyższe oferuje najczęściej tzw. „nieżyciową wiedzę”, hołdując przestarzałym i przeładowanym teorią programom.

Dysponujemy zespołem profesjonalnych trenerów – specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, treningu biznesu, językoznawstwa – przygotowanych tak, aby skutecznie pomóc Państwu w realizacji ambicji, skutecznej rywalizacji, osiąganiu zamierzonych celów, a także szeroko pojętej satysfakcji życiowej.

Szczególną zaletą naszych programów szkoleniowych jest ich modułowa struktura polegająca na dużej elastyczności dobieranej treści dydaktycznej z możliwością uczenia się wszystkich języków świata w kontekście języka branżowego – w zależności od Państwa potrzeb, wymagań oraz charakteru pracy. Naszą naczelną zasadą jest nieustanne aktywizowanie Słuchaczy poprzez techniki socjoterapeutyczne, artterapeutyczne, symulacyjne, warsztatowe, dramy oraz neurolingwistycznego programowania.

Szkoląc się u nas przedsiębiorca uzyska dofinansowanie na szkolenie w ramach Europejskich Funduszy Szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze szkolenia

● skuteczne zarządzanie zespołami ludzkimi
● kształtowanie wizerunku lidera: rola ubioru, koloru, gestów
● wystąpienia publiczne
● manipulowanie wywieranym wrażeniem
● modelowanie sytuacji asertywnych
● komunikacja werbalna i niewerbalna
● strategie wywierania wpływu
● rozpoznanie sytuacji manipulacyjnych
● elementarz lidera ­prawa przywództwa wg dr J. Maxwella
● cechy lidera
● wizja organizacji
● style kierowania jako specyficzne umiejętności
● komunikacyjne
● podejmowanie decyzji – przesłanki i mechanizmy
● zarządzanie talentami
● asertywność i delegowanie zadań
● coaching z pracownikami
● ekonomia menedżerska a wzrost efektywności pracy

● psychologiczne aspekty kierowania przedsiębiorstwem i instytucją
● nowoczesne metody zarządzania
● sekrety efektywnych negocjacji
● strategie negocjacji problemowych
● strategia motywacji
● zwiększania efektywności działań poszczególnych członków grupy
● poprawa stosunków interpersonalnych – techniki NLP
● integrowanie i kształtowanie efektywnych zespołów
● zarządzanie czasem – vademecum wykorzystania czasu
● rozwiązywanie konfliktów
● praca z oporem – przekształcanie konfliktu we współpracę
● strategie postępowania wobec sprzeciwu
● kształcenie umiejętności pracy wglądowej – korzystanie z nieświadomych zasobów

● zarządzanie stresem i konfliktem
● rozpoznanie sytuacji związanych ze stresem
● sytuacje konfliktowe – pojęcie i charakterystyka
● droga przekształacania postawy oporującej w otwartą
● inteligencja emocjonalna, osobiste nastawienia a stres i sytuacje konfliktogenne
● identyfikacja stresu
● charakterystyka stresu
● określanie hierarchii lęku
● metody pracy z sytuacjami lękowymi
● stres jako początek nowego przystosowania
● techniki twórczego myślenia

● profesjonalna autoprezentacja warunkiem nawiązania efektywnej relacji z klientem/petentem
● umiejętność rozumienia zachowań i potrzeb klientów/petentów
● jak pokonać trudnego klienta/petenta
● przyjmowanie reklamacji
● komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta
● słuchanie reaktywne i techniki słuchania reaktywnego
● systemy reprezentacji zmysłowej klientów/petentów
● komunikacja jedno i dwustronna
● rodzaje pytań i ich rola
● bariery komunikacyjne – test sprawności mówienia i słuchania
● mowa ciała – rozpoznawanie intencji
● techniki psychodramy – ćwiczenie scenek nagrywanych kamera video


● psychologiczne aspekty windykacji
● typy dłużników
● sposoby postępowania z konkretnym typem dłużnika
● sposoby nawiązywania kontaktu z dłużnikiem
● style negocjacji a windykacja
● fazy negocjacji
● cechy idealnego negocjatora
● etapy skutecznej windykacji

● techniki efektywnej sprzedaży
● autoanaliza SWOT
● dziesięć zasad skutecznej sprzedaży
● zwiększanie motywacji i zaangażowania sprzedawców
● skuteczne metody zawierania umów handlowych
● typy i strategie negocjacji
● prawa perswazji
● psychologia sprzedaży
● innowacyjne techniki sprzedaży
● typy klientów
● nawiązywanie kontaktu z klientem
● dlaczego klienci nie kupują i odchodzą do konkurencji
● przestrzeń interpersonalna pomiędzy klientem a sprzedawca
● aranżacja środowiska zewnętrznego sprzyjającego zawarciu kontraktu

Zapraszamy na szkolenia skrojone na miarę naszych czasów promujących umiejętności elastycznego dopasowaniu się do potrzeb rynku w zakresie kwalifikacji, motywacji jak i rozumienia potrzeby kształcenia ustawicznego.