Przejdź do treści

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej oferty

Kontakt

Napisz do nas

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie; ochrony danych osób informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania rezerwacji w celu skorzystania z usług Administratora Międzynarodowe Centrum Edukacyjne IN TRANSLATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Heweliusza 26, 40-758 Katowice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia usług edukacyjnych, prowadzenia korespondencji e‑mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail biuro@translator.edu.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Centrali: Międzynarodowe Centrum Edukacyjne IN TRANSLATOR Sp. z o.o. ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice
Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityka Przetwarzania Danych.